Anders Haare: „Mój cel został osiągnięty”

przez Stylowo z Telemarkiem
Przyszedł czas, aby opublikować nasz pierwszy wywiad. Przeprowadziłyśmy go w sobotę z młodym norweskim skoczkiem – Andersem Haare. Norweg zaliczył swój pierwszy debiut w Engelbergu, z tej okazji postanowiłyśmy się nieco spytać o skoki oraz inne rzeczy z tym związane. Zapraszamy do lektury. [ENG ↓ ]
 
fot. hopplandslaget / instagram
Stylowo z Telemarkiem: Cześć Anders! Chcemy przeprowadzić z Tobą krótki wywiad, oczywiście jeżeli to nie stanowi problemu. Tylko kilka pytań.

Anders Haare: Oczywiście!

SzT: Po pierwsze chcemy pogratulować Ci debiutu w Pucharze Świata. Mamy nadzieję, że również jutro dobrze skoczysz! Co dzisiaj czułeś? Po raz pierwszy skakałeś w Pucharze Świata. Byłeś podekscytowany? Co sądzisz na temat swoich dzisiejszych skoków?

AH: Dziękuję. Dzisiaj był naprawdę fajny dzień. Bycie częścią Pucharu Świata to naprawdę fajne doświadczenie. Byłem bardzo zdenerwowany przed kwalifikacjami, a potem mój cel został osiągnięty, więc pierwsza runda polegała na czerpaniu przyjemności z pobytu tutaj. Runda próbna była dobra. Kwalifikacje nie były aż takie dobre jak przypuszczałem, jednak wciąż były w porządku. Pierwsza runda była taka jak kwalifikacje

SzT: Jeszcze raz gratulujemy! Mamy nadzieję, że dalej będziesz skakać w Pucharze Świata. Masz dobrą formę. Masz jakieś marzenia związane ze swoją karierą?

AH: Mistrzostwa Świata w Vikersund w 2022 roku. Moim celem jest być w dobrej formie na te zawody.

SzT: Kto jest Twoją inspiracją oraz kto jest Twoim ulubionym skoczkiem?

AH: Moim ulubionym skoczkiem od zawsze był Anders Jacobsen.

SzT: Masz najlepszego przyjaciela w kadrze? Jeżeli tak to kto albo z kim masz dobre relacje?

AH: W kadrze B dobrze dogaduje się ze wszystkimi.

SzT: Super! Masz swoją ulubioną skocznię?

AH: Tak, K-105 w Vikersund.

SzT: Dobrze. Czas na ostatnie pytanie. Jaki był najbardziej interesujący kraj, który odwiedziłeś i dlaczego?

AH: Myślę, że Szwajcaria, a konkretniej Engelberg, ponieważ natura tutaj jest piękna.

SzT: Tak, to prawda! Dziękujemy bardzo za odpowiedzi. Powodzenia jutro, trzymamy mocno kciuki!

AH: Dziękuję.

 

Skoczek w kwalifikacjach w Engelbergu zajął 39. pozycję. W sobotnim konkursie Anders zajął 40ste miejsce, a w niedzielnym 31. Norweg wystąpi również w Turnieju Czterech Skoczni. Życzymy mu dalekich lotów!

{wywiad przeprowadziła Róża Smaga, przetłumaczyła Zosia}
fot. hopplandslaget / instagram
fot. hopplandslaget / instagram

[ENG]
The time has come to publish our first interviev. We carried out on Saturday a young Norwegian jumper – Anders Haare. The Norwegian made his first debut in Engelberg, on this occasion we decided to ask about jumping and other things related to it. We invite you to read!

Stylowo z Telemarkiem: Hi Anders! We want to have a short interviev with you, of course, if that’s not a problem. Just a few questions.

Anders Haare: Of course.

SzT: First of all, we want to congratulate you on your debut in the World Cup. We hope you will jump well tommorow! What did you feel today? You were jumping in the World Cup for the first time. Were you excited? What do you think about your jumps today?

AH: Thank you. Today a was really nice day. Being part of the World Cup is a really cool experience. I was very nervous before qualifications and then my goal was achieved, so the first round was to enjoy being here. The trial round was good. The qualifications were not as good as I thought, but they were still fine. The first round was like qualifications

SzT: Once again, congratulations! We hope you will continue to jump in the World Cup. You have good shape. Do you have any dreams related to you career?

AH: World Championships in Vikersund in 2022. My goal is to be in good shape for this competition.

SzT: Who is your inspiration and who is your favourite jumper?

AH: Anders Jacobsen has always been my favourite jumper.

SzT: Do you have the best friend in the team? If so, who or who do you have a good relationship with?

AH: In the B squad, he gets along well with everyone.

SzT: Cool! Do you have your favourite hill?

AH: Yes, K-105 in Vikersund.

SzT: Well. Time for the last question. What was the most interesting country you visited and why?

AH: I think Switzerland, and more specifically Engelberg, because the nature here is beautiful.

SzT: Yes, it’s true! Thank you very much for the answers. Good luck tomorrow, we are keeping our fingers crossed!

AH: Thank you.

The jumper in qualifications in Engelberg took 39th position. In Saturday’s competition Anders took 40th place, and on Sunday 31th. Norwegian will also appear in the 4-Hills-Touranament. We wish him long flights!

{interviev made by Róża Smaga, translated by Zosia Hunkiewicz}
0 komentarzy
0

Może ci się spodobać