Bor Pavlovcic: „Chciałbym wziąć udział w zimowych Igrzyskach Olimpijskich”

przez Zofia Hunkiewicz

Kolejny wywiad wylądował na naszej stronie! Tym razem przepytałyśmy miłego, młodego zawodnika ze Słowenii – Bora Pavlovcica. Sportowiec, który skacze w Pucharze Kontynentalnym jak i Pucharze Świata. Życzymy miłego czytania! [ENG↓]

 

Stylowo z Telemarkiem: Gratulujemy Ci oddanych skoków w Wiśle. Mamy nadzieję, że będziesz oddawał dobre skoki w kolejnych konkursach! Najpierw chcemy spytać cię o to jak czujesz w Polsce. Lubisz tutaj skakać czy niekoniecznie?

Bor Pavlovcic: Dzięki. Tak, lubię skakać w Polsce. Zarówno w Wiśle i w Zakopanem są fajne skocznie do rywalizacji. Atmosfera także jest świetna, no może nie podczas pandemii.

SzT: Jak się czujesz gdy skaczesz, a dookoła nie ma kibiców? To nieco dziwne czy nie do końca?

BP: Nie widzę aż takiej różnicy, ponieważ jestem przyzwyczajony do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym i nie ma tam zbyt wielu kibiców.

SzT: Co robisz przed konkursami? Słuchasz muzyki, rozmawiasz z przyjaciółmi czy starasz się wyluzować i skupić?

BP: Muszę się rozgrzać i rozciągnąć godzinę przed moimi skokami, ale przed wszystkim przeważnie się wyluzowuje.

SzT: W temacie muzyki – masz swoje ulubione piosenki albo artystów?

BP: Nie mam, przeważnie słucham każdego gatunku.

SzT: Kiedy zacząłeś skakać i czy w międzyczasie był jakiś inny sport?

BP: Zacząłem skakać w 2006 roku i nie, skoki to jedyny sport jakim się zajmuje i zajmowałem.

SzT: Czy masz jakieś marzenia związane ze skokami narciarskimi?

BP: Chciałbym wziąć udział w zimowych Igrzyskach Olimpijskich i stanąć na podium Pucharu Świata.

SzT: I ostatnie pytanie. Czy z chęcią robisz sobie zdjęcia i rozdajesz autografy gdy ktoś podchodzi do ciebie w mieście?

BP: Tak, ale to rzadko się zdarza. Nie lubię tylko robić tego wtedy gdy nie skacze tak jak chciałbym.

SzT: Dziękujemy za odpowiedzi. Mamy nadzieję, że będziesz miał dobry weekend w Ruce i pozostań zdrowy!

BP: Dzięki.

{wywiad przeprowadzony i przetłumaczony przez Zosię}

{rozmowa z dnia 27 listopada 2020}

[ENG]

Another interview landed on our website! This time we asked a nice young competitor from Slovenia – Bor Pavlovcic. An athlere who jumps in Continental Cup and World Cup. We wish you a plesant read!

Stylowo z Telemarkiem: Congrats for your jumps in Wisla. We hope you’ll jump and be good in next competitions! First question is how do you feel in Poland? Do you like jumping there or not so really?

Bor Pavlovcic: Thanks. Yes, I like jumping in Poland. Both Wisla and Zakopane are nice hills to compete. And the atmosphere there is great, well not during the pandemic.

SzT: So how do you feel when you jump and there’s no fans around? It’s a little bit strange or not at all?

BP: It’s not that different because I’m used to compete on COC and there is not a lot of fans.

SzT: What do you do before competitions? Do you listen to music, talk with friends or just chill and focus?

BP: I have to warm up and stretch an hour before my jumps, but before that I mostly chill.

SzT: So if I asked you before about music – do you have your favourite songs or artists?

BP: I don’t. I listen to mostly all genres.

SzT: When did you start ski jumping and was there any other sport?

BP: I started to ski jumping in 2006 and no, that’s the one and only sport I practiced.

SzT: Do you have any dreams related with ski jumping?

BP: I want to participate in Winter Olympic Games and be on the podium on World Cup.

SzT: And the last question. Do you gladly take photos or give autographs when someone will come up to you somewhere in town?

BP: Yes I do, but that rarely happens. I only don’t like it when I don’t jump like i want to.

SzT: Thank you for your answers! Hope you’ll have a good weekend in Ruka and stay healthy!

BP: Thanks.

{interview made and translated by Zosia}

{talk from 27th November 2020}

źródło grafiki – instagram/borpavlovcic, berkutschi

0 komentarzy
1

Może ci się spodobać