Peter Resinger: „Nauczyłem się, że życie nie zawsze jest proste i sprawiedliwe.”

przez Stylowo z Telemarkiem

Dziś pragniemy zaprosić Was na kolejny wywiad. Tym razem udało nam się zadać kilka pytań młodemu Austriakowi, który zdobył, aż 3 złote medale na tegorocznych Mistrzostwach Świata Juniorów w Oberwiesenthal! Tak, mowa o Peterze Resingerze, 19-latku reprezentującym klub SV Schwarzach, który jest wschodzącą gwiazdą skoków. Chcecie dowiedzieć się, jak Peter czuł się tuż przed Mistrzostwami, z jakimi wyrzeczeniami musi się mierzyć każdego dnia? Serdecznie zapraszamy do dalszego czytania! [ENG]

 

Stylowo z Telemarkiem: Na początku serdecznie gratulujemy za zdobycie 2. złotych medali oraz jednego srebrnego podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Oberwiesenthal!

Peter Resinger: Dziękuję bardzo.

SzT: Z jakim nastawieniem jechałeś na te zawody? Gdyby ktoś kilka tygodni przed nimi powiedział Ci, że zostaniesz Mistrzem Świata Juniorów, a dodatkowo zdobędziesz dwa inne medale (złoto w drużynie i srebro z mixcie), uwierzyłbyś tej osobie?

PR: Podczas treningów i  zawodów na skoczni Fichtelberg czułem się naprawdę mocny, wiedziałem, że będę liczyć się w walce o najwyższe miejsca na podium. Mimo wszystko nie spodziewałem się, że do domu wrócę z aż 3 medalami. To było niesamowite przeżycie.

SzT: Jak wyglądają Twoje treningi? Masz jakieś specjalne ćwiczenia oprócz tych na skoczni?

PR:  Moje treningi wyglądają w większości tak, jak innych sportowców. Ćwiczymy dużo na siłowni, a także robimy ćwiczenia rozciągające. Oprócz tego, oczywiście trenujemy na skoczni.

SzT: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze skokami? Czy rodzice wspierali Cię od początku, czy chcieli, abyś zajął się czymś innym?

PR: Moja przygoda z tym sportem rozpoczęła się, gdy miałem 7 lat. Wówczas nie trenowałem samych skoków, w moim życiu obecne były także piłka nożna oraz narciarstwo alpejskie. Rodzice zawsze wspierali mnie w każdym sporcie, który uprawiałem i pozwolili wybrać,czym chcę zająć się w przyszłości.

SzT: Pytanie na czasie. Co robisz podczas kwarantanny?

PR: Codziennie wykonuję ćwiczenia rozciągające, uczę się i odrabiam zadania ze szkoły. Dużo odpoczywam także w domu, gdyż zazwyczaj nie mam na to czasu, więc doceniam każdą wolną chwilę.

SzT: Dużo słyszy się o tym, że skoczkowie muszą mieć odpowiednią wagę.  Czy posiadasz jakąś ścisłą dietę?

PR: Nie, nie stosuję żadnej diety. Oczywiście staram się uważać na to, co jem w ciągu dnia, jednak nie odmawiam sobie czegoś niezdrowego, jak na przykład fast food raz na jakiś czas. Myślę, że równowaga jest najważniejsza.

SzT: Każdy sportowiec musi zmierzyć się z wieloma wyrzeczeniami. Czy możesz nam zdradzić z jakimi spotykają się skoczkowie? Z czym Tobie było najtrudniej sobie poradzić?

PR: Tak to prawda, musimy wyrzec się wielu rzeczy. Jedną z nich jest brak czasu dla rodziny i przyjaciół, nawet w lecie, ponieważ właśnie wtedy musimy skupić się na treningach, aby być w dobrej formie w sezonie zimowym. Czasami jest bardzo ciężko, jednak trzeba to zaakceptować.

SzT: Jeśli nie trenowałbyś skoków, jak myślisz, co obecnie robiłbyś w życiu?

PR: Myślę, że byłbym piłkarzem. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten sport był obecny w moim życiu od dzieciństwa, więc gdyby nie skoki, wybrałbym zdecydowanie piłkę nożną.

SzT: To normalne, że sportowcy zmagają się ze słabszymi chwilami w swojej karierze. Jak Ty sobie z nimi radzisz? 

PR: Skoki narciarskie to wymagający sport. Gdy jesteś skoczkiem, zdajesz sobie sprawę, że nie zawsze osiągasz sukcesy i w twojej karierze jest także wiele ciężkich chwil, które po prostu musisz przezwyciężyć.

SzT: Co robisz w wolnym czasie? 

PR: Najczęściej spotykam się ze znajomymi. Uprawiam także wiele innych sportów, więc nigdy się nie nudzę.

SzT: Jak myślisz, co skoki narciarskie wniosły pozytywnego do twojego życia? Czego się dzięki nim nauczyłeś?

PR: Przede wszystkim poznałem wiele wspaniałych przyjaciół. Nauczyłem się, że życie nie zawsze jest proste i sprawiedliwe. Mimo wszystko, nie zamieniłbym mojego życia na inne, kocham to co robię i zawsze sprawia mi to dużo radości, co jest najważniejsze.

SzT: Dziękujemy bardzo za to, że poświęciłeś nam czas, odpowiadając na nasz pytania. Życzymy Ci wiele sukcesów w przyszłości!

PR: Ja także bardzo dziękuję!

                                                                        {Wywiad przeprowadziła i przetłumaczyła Dominika}
 
 

                                                                                                        ENG 

Stylowo z Telemarkiem: At the beginning, congratulations on getting 2. gold medals and the one silver medal at the Junior World Championships in Oberwiesenthal!

Peter Resinger: Thank you so much.

SzT: What kind of attitude did you go to the JWC with? If someone a few weeks before them would tell you, that you would become Junior World Champion and additionally you would get two other medals (a gold one with your team and a silver one in mix), would you believe this person?

PR: During the trainings and the competitions on the Fichtelberg I felt truly strong, I knew, that I would sie liczyl w walce for the top places on the podium. Nevertheless, I didn’t expect to come home with as much as 3 medals. It was an amazing experience.

SzTWhat do your trainings look like? Do you have any special workouts besides those on the hill?

PR: My trainings look moslty like the other’s athletes. We workout a lot at the gym and also do stretching exercises. Besides that, we train of course on the hill.

SzT: How did your adventure of ski jumping begin? Did your parents support you from the beginning, or did they want you to choose something different?

PR: My adventure with this sport began, when I was 7 years old. At that time I didn’t train only ski jumping. I was also interested in football and alpine skiing. My parents have always supported me in every sport, they let me to choose what I want to do in my future.

SzT: A popular question. What do you do during the quarantine?

PR: I do stretching exercises every day, learn and do the school homework. I also rest at home, beacuse I don’t usually have time for this, so I appreciate every moment.

SzT: We hear a lot about the fact, that ski jumpers have to have the proper weight. Do you have a strict diet? 

PR: No, I am not on any strict diet. Of course, I try to pay attention to what I eat during the day, but I don’t deny myself something unhealthy like fast food every once in a while. I think balance is the most importnant.

SzT: Every athlete has to face many sacrifices. Can you tell us, what kinf of sacrifices, ski jumpers face? What was the hardest thing for you to deal with?

PR: That’s right. We have to give up a lot of things. One of them is lack of time for family and friends, especially in the summer, beacuse that’s when we have to focus on trainings, to be in a good shape for the winter season. Sometimes it’s very hard, but you have to accept it.

SzT: If you wouldn’t be a ski jumper, what proffesion would you choose?

PR: I think, I would be a football player. As I mentioned before, this sport has been present in my life since my childhood, so if I wouldn’t choose ski jumping, I would definitely choose football.

SzT: It is normal, that athletes struggle with weaker moments in their careers. How do you deal with them?

PR: Ski jumping is a demanding sport. When you are a ski jumper, you realize, that you aren’t always successful and that there are also many hard moments in your career, that you just have to overcome.

SzT: How do you enjoy your free time?

PR: I usually meet with my friends. I am also keen on other sports, so I never get bored.

SzT: What do you think, what ski jumping has brought to your life? What have you learned? 

PR: First of all, I met a lot of great people, who are my friends now. I have learned that life isn’t that easy and fair. In spite of all, I wouldn’t change my life, I love what I do and it makes me happy, what is the most important.

SzT: Thank you so much for your time to answer our questions. We wish you all the best in the future and a lot of successes!

PR: Thank you!

                                                                               {The interview made and translated by Dominika}
0 komentarzy
0

Może ci się spodobać